Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

90. RajavartiolaitosPDF-versio

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 151 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 2 673 000 euroa vuoden 2000 talousarviossa myönnetystä kahden vartiolaivan tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tarvittaessa indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimuksen mukaisiin menoihin.

Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitettu indeksien muutoksista aiheutuviin hankintasopimuksen mukaisiin menoihin, jotka aiheutuvat vuoden 2000 talousarviossa myönnetystä vartiolaivojen tilausvaltuudesta.


2004 lisätalousarvio 151 000
2004 talousarvio 8 522 000
2003 tilinpäätös 13 305 000