Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:Bestämmelser om uppgifterna för republikens presidents kansli finns i lagen om republikens presidents kansli (100/2012). Verksamheten vid och målen för republikens presidents kansli bestäms i enlighet med de uppgifter för republikens president som föreskrivs i grundlagen och i andra lagar samt de mål och verksamhetssätt som republikens president själv har ställt upp.

Hållbar utveckling

Målet för republikens presidents kansli är att minska koldioxidavtrycket till en tredjedel före 2024, med år 2016 som utgångsnivå. För att uppnå detta använder kansliet bl.a. förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt i de byggnader det förvaltar samt minskar koldioxidutsläppen från resor. I samband med grundläggande reparationer av fastigheter ökas andelen förnybar energi ytterligare.

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Republikens president 126 126 126 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Republikens presidents kansli 16 522 15 998 18 635 2 637 16
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 353 8 448 8 585 137 2
02. Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år) 315 500 500 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 920 2 550 2 550 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 934 2 000 2 000 0
75. Ombyggnad (reservationsanslag 5 år) 6 000 2 500 5 000 2 500 100
Sammanlagt 16 648 16 124 18 761 2 637 16
  Årsverken 65,8 67,0 69,0