Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2021

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 853 22 250 22 222 -28 0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 853 22 250 22 222 -28 0
10. Riksdagens kansli 70 251 72 985 73 191 206 0
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 54 917 56 901 58 001 1 100 2
(02.) Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 863 484 -484 -100
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 887 6 500 6 000 -500 -8
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 4 585 5 100 5 190 90 2
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 4 000 4 000 0
20. Riksdagens justitieombudsman 6 830 7 226 7 517 291 4
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 830 7 226 7 517 291 4
30. Utrikespolitiska institutet 3 730 3 814 3 911 97 3
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 539 3 594 3 701 107 3
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 191 220 210 -10 -5
40. Statens revisionsverk 16 192 16 454 17 204 750 5
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 669 15 804 16 554 750 5
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 523 650 650 0
90. Riksdagens övriga utgifter 4 240 4 377 4 510 133 3
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 240 4 377 4 510 133 3
Sammanlagt 123 096 127 106 128 555 1 449 1