Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2016 tarkastettiin 2 074 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Kanteluasiat

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
saapuneet 1 987 2 200 2 200
ratkaistut 1 963 2 200 2 200

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2016 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 3,5 viikkoa ja keskiarvo 10,2 viikkoa. Vuonna 2016 ns. seuraamusratkaisujen osuus on ollut 15 % selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
aloitteet 9 15 15
tarkastukset 13 10 30

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2016 yhteensä 8 seuraamusta.

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 4 170 5 000 5 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2016 vireille 36 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
saapuneet 754 800 800
tutkitut 737 800 800

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 405 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -18
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Työajan pidentäminen (Kiky) -3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
Vuokrien indeksikorotus 1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -62

2018 talousarvio 3 405 000
2017 talousarvio 3 467 000
2016 tilinpäätös 3 631 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 405 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 31 000
2018 talousarvio 3 405 000
2017 tilinpäätös 3 467 000
2016 tilinpäätös 3 631 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.