Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 41 809 44 790 44 790
— muut tuotot 23 110 110
Tuotot yhteensä 41 832 44 900 44 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 22 632 64 000 23 000
— osuus yhteiskustannuksista 75 688 30 000 76 000
Kustannukset yhteensä 98 320 94 000 99 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -56 488 -49 100 -54 100
Kustannusvastaavuus, % 43 48 45

2022 talousarvio 44 900 000
2021 talousarvio 44 900 000
2020 tilinpäätös 41 831 614

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 27 768 29 000 29 000
Tuotot yhteensä 27 768 29 000 29 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 496 27 000 14 500
— osuus yhteiskustannuksista 20 156 10 000 21 000
Kustannukset yhteensä 33 652 37 000 35 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 884 -8 000 -6 500
Kustannusvastaavuus, % 83 78 82

2022 talousarvio 29 000 000
2021 talousarvio 29 000 000
2020 tilinpäätös 27 767 677

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 77 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 84 101 73 800 76 800
— muut tuotot - 200 200
Tuotot yhteensä 84 101 74 000 77 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 54 076 50 000 54 000
— osuus yhteiskustannuksista 22 060 13 000 22 000
Kustannukset yhteensä 76 136 63 000 76 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 965 11 000 1 000
Kustannusvastaavuus, % 110 117 101

2022 talousarvio 77 000 000
2021 talousarvio 74 000 000
2020 tilinpäätös 84 101 161

21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan mahdolliset korkotuotot ulosoton säilytettävänä olevista varoista. Määräraha negatiivisista koroista aiheutuviin menoihin on budjetoitu momentille 25.20.95.


2022 talousarvio 1 000
2021 talousarvio 1 000
2020 tilinpäätös

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021—2022 (935/2020) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1172/2020). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2022 talousarvio 3 000 000
2021 III lisätalousarvio 250 000
2021 talousarvio 2 750 000
2020 tilinpäätös 3 220 044