Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2022

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 22 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2020 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli n. 103 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli n. 0,08 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän taulukossa esitetyn mukaisesti:

Korkotulojen lähdeveron veropohjan keskeisten tekijöiden arvioitu kehitys

  2020
toteutuma
2021
ennuste
2022
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 7,6 4,2 2,8
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 0,08 0,05 0,07

2022 talousarvio 22 000 000
2021 talousarvio 31 000 000
2020 tilinpäätös 35 899 629