Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava veroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 795 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Esimerkiksi henkilövakuutukset on kuitenkin vapautettu verosta. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2020 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.

Ennusteessa on huomioitu maaliskuussa 2019 päätetty kasvi- ja eläintautivakuutusten verovapaus. Verovapaus määritellään myös verotueksi, jonka suuruus on 1—2 milj. euroa vuositasolla.


2020 talousarvio 795 000 000
2019 talousarvio 795 900 000
2018 tilinpäätös 771 420 301

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 795 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 37 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua heikommasta taloustilanteesta ja koronaepidemian aiheuttamista verojen maksujärjestelyihin tehdyistä helpotuksista.


2020 II lisätalousarvio -37 000 000
2020 talousarvio 795 000 000
2019 tilinpäätös 788 591 958
2018 tilinpäätös 771 420 301

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 37 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu huojennetun maksujärjestelyn viivästyskoron alentamisesta 3 prosenttiin sekä veronpalautuksia koskevista muutoksista, liittyen veronpalautusten käyttämiseen maksujärjestelyihin.


2020 IV lisätalousarvio -8 000 000
2020 II lisätalousarvio -37 000 000
2020 talousarvio 795 000 000
2019 tilinpäätös 788 591 958
2018 tilinpäätös 771 420 301

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. Muutos johtuu verotuksen huojennetun maksujärjestelyn ehtojen muuttamisesta. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä huojennetun maksujärjestelyn korkoa alennettiin 3 prosentista 2,5 prosenttiin, minkä arvioidaan lisäävän maksujärjestelypyyntöjä. (VaVM 8/2020 vp — HE 74/2020 vp)

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 53 000 000 euroa.

Selvitysosa:Huojennettua maksujärjestelyä ei ole hyödynnetty toisin kuin aiemmin arvioitiin. Tämä kasvattaa vuoden 2020 verokertymää.


2020 V lisätalousarvio 53 000 000
2020 IV lisätalousarvio -9 000 000
2020 II lisätalousarvio -37 000 000
2020 talousarvio 795 000 000
2019 tilinpäätös 788 591 958
2018 tilinpäätös 771 420 301

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 53 000 000 euroa.