Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelutPDF-versio

43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve perustuu vuonna 2015 haettuihin ja myönnettyihin kauppa-alustukiin. Kasvu aiheutuu pääasiassa kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten koon kasvusta. Lisäksi kauppa-alusluetteloon on merkitty luettelosta poistuneita aluksia enemmän aluksia. Avustuksia arvioidaan maksettavan noin 90 420 000 euroa. Määrärahan käytön perusteena ovat arviot kauppa-alusluettelossa vuonna 2015 olevien lastialusten ja matkustaja-alusten määrästä ja arvioidusta keskimääräisestä tuesta.


2015 IV lisätalousarvio 4 000 000
2015 talousarvio 86 420 000
2014 tilinpäätös 87 581 721
2013 tilinpäätös 84 962 723