Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

02. ValvontaPDF-versio

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta 24 000 euroa kohdistuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaan, 24 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin ja 100 000 euroa kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 167 000
2014 III lisätalousarvio 75 000
2014 talousarvio 5 502 000
2013 tilinpäätös 3 578 000