Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio 104 000
2015 I lisätalousarvio -295 000
2015 talousarvio 16 409 000
2014 tilinpäätös 21 774 000
2013 tilinpäätös 21 460 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös hätäapurahoituksena Tornion järjestelykeskuksen ja muihin vastaaviin EU:n hyväksymiin turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta aiheutuviin menoihin enintään EU:n AMIF-rahaston (EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) hätäapurahoituksena Suomelle maksama määrä.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n Suomelle maksamasta hätäapurahoituksesta turvapaikkamenoihin.

EU:n arvioidaan myöntävän Suomelle vuonna 2015 EU:n AMIF-rahaston hätäapurahoitusta 8 000 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio 8 000 000
2015 talousarvio 6 288 000
2014 tilinpäätös 10 480 000