Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 387 21 783 21 639 -144 -1
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 387 21 783 21 639 -144 -1
10. Riksdagens kansli 123 674 110 873 128 542 17 669 16
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 55 785 52 382 54 034 1 652 3
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 9 133 4 937 6 893 1 956 40
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 12 756 15 000 15 500 500 3
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 4 164 2 790 -1 374 -33
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 2 390 5 325 2 935 123
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 42 000 32 000 44 000 12 000 38
20. Riksdagens justitieombudsman 6 051 6 494 6 201 -293 -5
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 6 051 6 494 6 201 -293 -5
30. Utrikespolitiska institutet 3 584 3 608 3 608 0
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 383 3 413 3 398 -15 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 201 195 210 15 8
40. Statens revisionsverk 15 939 16 035 15 915 -120 -1
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 15 460 15 325 -135 -1
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 632 575 590 15 3
90. Riksdagens övriga utgifter 4 001 4 083 4 083 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 001 4 083 4 083 0
Sammanlagt 174 637 162 876 179 988 17 112 11