Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 297 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 74 000 euro jämfört med det belopp på 123 223 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 25.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering.


2018 budget 123 297 000
2017 III tilläggsb. 200 000
2017 I tilläggsb. 688 000
2017 budget 123 240 000
2016 bokslut 125 013 000