Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2011.

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen