Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 31 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en högre genomsnittsränta på inlåningsstocken än beräknat.


2017 I tilläggsb. 31 000 000
2017 budget 43 000 000
2016 bokslut 89 095 547
2015 bokslut 110 410 026

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 220 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det månatliga inflödet varit klart större än beräknat. Att utvecklingen varit bättre än väntat verkar huvudsakligen bero på att behandlingen av arvs- och gåvoskatteposterna snabbats upp betydligt vid Skatteförvaltningen under 2017.


2017 I tilläggsb. 220 000 000
2017 budget 510 000 000
2016 bokslut 522 259 779
2015 bokslut 630 918 741