Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              23. Etyj-puheenjohtajuus
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 104 113 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen

2) Euroopan rauhanrahaston vähimmäistalletusjärjestelmän ennakkomaksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 28 020 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 530 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 24 500 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 5 537 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 4 550 000
OECD:n jäsenmaksu 3 266 000
WTO:n jäsenmaksu 848 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 335 000
Maksuosuus Europan rauhanrahastoon 12 672 000
Muut maksuosuudet EU:lle 416 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 570 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 300 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 269 000
Yhteensä 104 113 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 50
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 780
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 640
Maksuosuus Euroopan rauhanrahastoon 2 696
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 185
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon -647
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille -1 898
Maksuosuus YK:n talousarvioon -666
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet -930
Muut maksuosuudet EU:lle 106
OECD:n jäsenmaksu -33
Valuuttakurssitappiot 5 374
WTO:n jäsenmaksu -37
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 30
Yhteensä 5 650

2023 talousarvio 104 113 000
2022 talousarvio 98 463 000
2021 tilinpäätös 92 145 000