Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       10. Liikenneverkko
       50. Tutkimus

Talousarvioesitys 2014

46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) mukaisten valtionavustusten maksamiseen Suomeen rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Vuoden 2013 talousarviossa on myönnetty 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantaviin jälkiasennettavien laitteiden (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat) investointikustannusten tukemiseen. Vuoden 2013 talousarviossa tarkoitukseen myönnettiin 10 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvioon ehdotetaan loppuosa eli 20 milj. euroa.

Avustukset maksetaan investointien toteuttamisen jälkeen.

Asetus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Muutoksena vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on, että se sisälsi myös nyt poistuvan uudisalusten ympäristötukiin myönnetyn 28 milj. euron määrärahan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -18 000
Yhteensä -18 000

2014 talousarvio 20 000 000
2013 talousarvio 38 000 000
2012 tilinpäätös 2 000 000