Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

    v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 165 21 735 21 744 9 0
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 165 21 735 21 744 9 0
10. Eduskunnan kanslia 95 459 107 463 114 504 7 041 7
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 54 736 54 194 54 339 145 0
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 1 693 2 769 8 765 5 996 217
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 9 730 12 500 12 500 0
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 5 500 4 000 4 400 400 10
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 23 800 34 000 34 500 500 1
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 754 5 920 6 049 129 2
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 754 5 920 6 049 129 2
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 406 3 440 3 506 66 2
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 242 3 257 3 338 81 2
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 164 183 168 -15 -8
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 906 15 889 15 889 0
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 379 15 307 15 307 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 527 582 582 0
90. Eduskunnan muut menot 4 005 4 005 4 005 0
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 4 005 4 005 0
Yhteensä 145 694 158 452 165 697 7 245 5