Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

06. ArpajaisveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 90 700 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaisverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisveroa alennetaan osana kokonaisuutta, jolla turvataan rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajille vuonna 2021 vuotta 2019 vastaava rahoitustaso. Esityksen arvioidaan pienentävän arpajaisveron tuottoa noin 73,3 milj. eurolla vuonna 2021.


2021 talousarvio 90 700 000
2020 II lisätalousarvio -52 000 000
2020 talousarvio 231 000 000
2019 tilinpäätös 221 221 181