Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhanteringPDF-versio

94. Nettoamorteringar och skuldhantering(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 427 080 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att man i nettobudgeteringen såsom inkomster beaktar emissionsvinster, kapitalvinster och inkomsterna från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden.

Förklaring:För nettoamorteringar till nominellt värde antecknas ett tillägg av 1 461 080 000 euro, varvid beloppet av nettoamorteringarna till nominellt värde stiger till 3 572 934 000 euro. Från emissionsförlusterna avdras 19 000 000 euro och från kapitalförlusterna 15 000 000 euro. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoamorteringar till 3 623 934 000 euro år 2005.

Beräknad fördelning av anslaget efter de föreslagna ändringarna
   
Nettoamorteringar till nominellt värde (netto) 3 572 934 000
Emissionsförluster (netto) 6 000 000
Kapitalförluster (netto) 45 000 000
Sammanlagt 3 623 934 000


2005 II tilläggsb. 1 427 080 000
2005 I tilläggsb. 2 196 854 000