Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

III lisätalousarvioesitys 2021PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -234 900 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -196 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -107 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -5 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -84 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -41 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -41 000 000
08. Valmisteverot 3 000 000
07. Energiaverot, lisäystä 3 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -900 000
09. Muut verotulot, vähennystä -900 000
12. SEKALAISET TULOT 49 575 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 250 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 250 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala -48 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -48 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 200 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 200 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 50 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 50 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 173 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä 2 173 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 0
39. Muut sekalaiset tulot -3 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä -3 000 000
15. LAINAT 2 356 897 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 2 356 897 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 2 356 897 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 2 171 572 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA -3 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto -3 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 6 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 6 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 424 272 000
01. Hallinto 4 272 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 122 000
26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 150 000
10. Omistajaohjaus 420 000 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 420 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 329 000
01. Ulkoasiainhallinto 237 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 237 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö -3 400 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -3 400 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 5 492 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 492 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 399 000
01. Ministeriö ja hallinto 566 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 140 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 135 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 223 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 68 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 59 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -143 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 214 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -13 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 120 000
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha), lisäystä 120 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano -204 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -204 000
50. Vaalimenot 5 858 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä 5 858 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 111 714 000
01. Hallinto 2 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 90 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -90 000
10. Poliisitoimi 6 075 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 733 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -658 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Rajavartiolaitos 125 845 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 845 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 120 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 928 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 928 000
40. Maahanmuutto -21 136 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 624 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 679 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä -4 081 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -287 293 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 0
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Sotilaallinen maanpuolustus -286 587 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 107 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), vähennystä -280 480 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -706 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -706 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 365 474 000
01. Hallinto 263 345 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 280 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 435 000
25. Metallirahamenot (arviomääräraha), lisäystä 7 000 000
88. Suomen Kaasuverkko Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 257 000 000
10. Verotus ja tulli 8 007 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 22 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 260 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 125 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 3 100 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä 3 500 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 1 748 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 748 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 5 502 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 130 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 372 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto -155 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -155 000
50. Eläkkeet ja korvaukset 5 000 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 51 031 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000 000
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 206 000
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 763 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 605 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -345 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 1 700 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 250 000
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus 0
30. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0
90. Kuntien tukeminen 4 811 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 2 808 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha), lisäystä 3 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä 2 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 8 400 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä 8 400 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 16 180 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä 16 180 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 134 583 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 8 639 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 388 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 242 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 209 000
04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 300 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -38 500 000
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 47 234 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -270 000
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 40 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 7 500 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 19 821 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 000
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 14 800 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 5 803 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 800 000
70. Opintotuki 10 000 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
80. Taide ja kulttuuri 5 149 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -4 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -22 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 300 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 830 000
90. Liikuntatoimi 37 937 000
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 3 v) 37 937 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 207 929 000
01. Hallinto ja tutkimus 17 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
10. Maaseudun kehittäminen 117 745 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 250 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 111 495 000
20. Maa- ja elintarviketalous 74 144 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 144 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 73 000 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Luonnonvaratalous 15 015 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 845 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 900 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 270 000
64. Metsähallitus 9 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 999 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 999 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 142 598 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 19 325 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 315 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 6 000 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 62 773 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 51 900 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -300 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 11 173 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 60 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 26 650 000
54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 33 800 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 632 545 000
01. Hallinto 14 669 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -833 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 304 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 105 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 483 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 760 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 99 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 701 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -151 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 218 000
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 8 200 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 110 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 0
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 75 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 26 276 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 21 376 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha), lisäystä 4 900 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 42 600 000
30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v) 0
32. Valtionavustus kunnille Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (siirtomääräraha 2 v) 3 190 000
33. Turveyrittäjien avustaminen (siirtomääräraha 2 v) 30 585 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 100 000
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -12 735 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 1 460 000
40. Yritysten erityisrahoitus 550 000 000
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha), lisäystä 650 000 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -300 000 000
50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen -1 000 000
03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 395 443 000
01. Hallinto 14 712 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 292 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 520 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 700 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 8 000 000
02. Valvonta 1 275 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 202 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 22 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 992 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 956 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 956 000
20. Työttömyysturva 61 000 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä 55 000 000
50. Veteraanien tukeminen 0
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 84 000 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) 0
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 39 000 000
61. EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) 45 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 223 500 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 223 500 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 141 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 3 241 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 39 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 202 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 1 750 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 750 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 24 150 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v) 0
06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v) 250 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 500 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 15 000 000
36. VALTIONVELAN KOROT 6 435 000
09. Muut menot valtionvelasta 6 435 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha), lisäystä 6 435 000
Määrärahojen kokonaismäärä 2 171 572 000