Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 277 454 000 eurolla.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvusta 50 520 000 eurolla aiheutuu 47 300 000 euroa ohjelmakauden 2007—2013 päättyneiltä hankkeilta purkautuneiden ja vielä loppuohjelmakaudesta purkautuviksi arvioitujen myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista.

Purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnilla otetaan käyttöön peruuntuneista tai tehtyjä sitoumuksia arvioitua pienempinä toteutuneista rakennerahastohankkeista käyttämättä jääneet valtuudet. Toimenpiteellä varmistetaan ohjelmakauden 2007—2013 täysimääräinen toteutuminen.

Lisäksi uudelleen budjetoidaan tukikelvottomaksi todetut Finnvera Oyj:n hallintokorvausta koskevat kustannukset ja ESR:n työvoimapoliittiset toimet 3 220 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 26 270 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 24 250 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 35 360 000 euroa vuonna 2014 ja 15 160 000 euroa vuonna 2015.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 466 937 000
2012 tilinpäätös 495 138 213
2011 tilinpäätös 474 660 446