Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

90. Eduskunnan muut menotPDF-versio

50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 880 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 107 000 euroa vuoden 2019 vaalituloksen perusteella muodostetulle yhdeksälle eduskuntaryhmälle perussummana ko. vaalikauden loppuun asti (3 730 euroa/kk/eduskuntaryhmä)

2) enintään 4 476 000 euroa edustajakohtaisena summana eduskuntaryhmien koon mukaisesti (1 865 euroa/kk/edustaja).

Vuoden 2023 eduskuntavaalituloksen perusteella muodostetuille eduskuntaryhmille suoritetaan vaalikauden alusta lukien perussummana kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa (3 730 euroa/kk/eduskuntaryhmä).

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita.

Määräraha jaetaan eduskuntaryhmien kesken siten, että jokaista edustajaa kohden suoritetaan 1 865 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2019 ja 2023 eduskuntavaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle suoritetaan ao. vaalikauden loppuun asti kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä 3 730 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 100
Yhteensä 100

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2023 talousarvio 4 880 000
2022 talousarvio 4 780 000
2021 tilinpäätös 4 509 984