Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 743 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 16 963 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 584 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 196 000
Yhteensä 22 743 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustajapalkkion määrävuosikorotukset 363
Kotimaan matkakulujen muutos 101
Kulukorvausten muutos -5
Yhteensä 459

2023 talousarvio 22 743 000
2022 talousarvio 22 284 000
2021 tilinpäätös 21 433 699