Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2006

Vuoden 2006 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 762 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 642 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä 597 000 000
03. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 45 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 137 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 107 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä 30 000 000
08. Valmisteverot 58 000 000
07. Energiaverot, lisäystä 48 000 000
08. Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä 10 000 000
10. Muut verot -75 000 000
03. Autovero, vähennystä -75 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT -901 453 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 7 346 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 7 346 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 4 000 000
01. Tuomioistuintulot, lisäystä 1 500 000
47. Ulosottomaksut, lisäystä 2 500 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 9 045 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 9 045 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -923 700 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä -930 000 000
90. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä 6 300 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala -177 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 960 000
40. Radanpidon tulot, lisäystä 3 450 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -4 587 000
34. Työministeriön hallinnonala 2 033 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä 2 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 33 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 200 000 000
03. Osinkotulot 200 000 000
01. Osinkotulot, lisäystä 200 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

60 547 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23 euroa
23. VALTIONEUVOSTO 7 250 000
02. Valtioneuvoston kanslia 7 250 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 500 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 750 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 741 000
01. Ulkoasiainhallinto -44 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -44 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 6 785 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 3 508 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 3 277 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 503 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 3 266 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 116 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
10. Tuomioistuinlaitos 120 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 117 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 117 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 748 000
01. Sisäasiainministeriö 2 170 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 2 170 000
05. Lääninhallitukset 32 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 32 000
75. Poliisitoimi 1 200 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 200 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
80. Pelastustoimi 5 633 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 578 000
22. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 4 055 000
90. Rajavartiolaitos 1 713 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 213 000
97. Avustukset kunnille 2 000 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä 2 000 000
98. Alueiden kehittäminen 14 000 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 21 472 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 3 872 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 872 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 9 000 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 8 600 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 600 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -46 608 000
01. Valtiovarainministeriö 2 700 000
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
05. Valtiokonttori -25 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 152 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 1 152 000
40. Tullilaitos
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 2 565 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 565 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille -53 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -53 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 609 000
01. Opetusministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05. Kirkollisasiat 40 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 40 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 11 404 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 360 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 020 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 000
60. Ammatillinen koulutus 5 178 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 5 178 000
88. Tiede
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)
90. Taide ja kulttuuri 987 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 225 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 522 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 180 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 60 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 750 000
10. Maaseudun kehittäminen
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v)
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 600 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä 600 000
40. Kala-, riista- ja porotalous -50 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -250 000
60. Metsätalous 1 200 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 569 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 128 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 128 000
24. Tiehallinto 4 860 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 560 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä -8 700 000
30. Merenkulkulaitos 200 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 300 000
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä -1 100 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 150 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
40. Ratahallintokeskus 3 450 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 450 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 661 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 47 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 614 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot -880 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -1 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 4 620 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä -4 200 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 33 522 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka -14 000 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha), vähennystä -14 000 000
30. Yrityspolitiikka 38 400 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä 11 400 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
60. Energiapolitiikka 9 122 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 122 000
44. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -10 980 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
10. Säteilyturvakeskus 80 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
13. Työsuojelun piirihallinto 210 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 210 000
18. Sairausvakuutus -5 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
19. Eläkevakuutus -20 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 10 800 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 10 800 000
28. Muu toimeentuloturva 1 000 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä 600 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), lisäystä 400 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 900 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 1 030 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 1 030 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 603 000
01. Työhallinto 33 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 33 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus -1 000 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 9 570 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), vähennystä -18 430 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä -15 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 43 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 2 000 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 600 000
10. Ympäristön suojelu 4 100 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja ilmavalvontalaitteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 6 500 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 6 500 000
30. Asumisen edistäminen 5 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -50 000 000
01. Euromääräisen velan korko -50 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä -50 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 14 768 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 14 768 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 14 768 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

60 547 000