Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Juhlavuosien lisärahan poisto -60
Yhteensä -60

2019 talousarvio 640 000
2018 talousarvio 700 000
2017 tilinpäätös 808 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu veteraanien palkitsemisen jatkamisesta.


2019 IV lisätalousarvio 100 000
2019 talousarvio 640 000
2018 tilinpäätös 648 818
2017 tilinpäätös 808 680

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

(26.) Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2018 talousarvio 800 000
2017 tilinpäätös 10 100 000

59. Avustus tasa-arvopalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Suomen hallituksen perustama kansainvälinen tasa-arvopalkinto (International Gender Equality Prize, IGEP) on määrä jakaa joulukuussa 2019. Palkinnon saaja osoittaa valtion myöntämän 300 000 euron palkinnon avustuksena valitsemalleen sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävälle kohteelle. Palkinto on tarkoitus jakaa joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2017.

Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon myöntämiseen liittyvät kulutusmenot maksetaan valtioneuvoston kanslian toimintamenomomentilta 23.01.01.


2019 IV lisätalousarvio 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena kansainvälisen tasa-arvopalkinnon maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 1 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen päätehtäviä ovat tutkimus ja analyysi, koulutus ja harjoitukset, doktriinien ja konseptien kehittäminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteistyötapojen ja -mahdollisuuksien identifiointi sekä tiedon tuottaminen EU:n hybridiuhkiin vastaamista koskevan päätöksenteon tueksi. Määrärahasta maksetaan Suomen maksuosuus hybridiosaamiskeskuksen toiminnasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen toiminnan laajentaminen 370
Yhteensä 370

2019 talousarvio 1 140 000
2018 talousarvio 770 000
2017 tilinpäätös 750 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta annetun lain 12 §:n mukaisten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien menojen maksamiseen.