Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2015

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 147 725 149 800 138 600 -11 200 -7
04. Räntor på statens lån till affärsverken 19 676 21 000 15 900 -5 100 -24
05. Räntor på övriga lån 101 754 93 000 87 000 -6 000 -6
07. Räntor på depositioner 7 464 11 000 6 500 -4 500 -41
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 18 832 24 800 29 200 4 400 18
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 415 684 1 475 200 2 149 000 673 800 46
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 415 684 1 475 200 2 149 000 673 800 46
04. Andel i statens penninginstituts vinst 227 000 150 000 150 000 0
01. Andel i Finlands Banks vinst 227 000 150 000 150 000 0
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 220 000 345 000 125 000 57
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 000 220 000 345 000 125 000 57
Sammanlagt 2 030 410 1 995 000 2 782 600 787 600 39