Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 215 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 8,69 senttiä kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 33,28 senttiä kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 8,54 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 33,28 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 9,15 senttiä grammalta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 6,65 senttiä grammalta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 23,41 senttiä grammalta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 30 senttiä millilitralta ja kuumennettavien tupakkatuotteiden vero 30 senttiä grammalta.

Tupakkaveroa korotetaan yhteensä 117 milj. eurolla vuosina 2022 ja 2023. Vuonna 2023 korotukset astuvat voimaan 1.1. ja 1.7.2023.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Savukkeet 867 1 012 990
Muut tupakkatuotteet 164 200 225
Yhteensä 1 031 1 212 1 215

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 148 milj. euron vähennyksen tupakkaveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 1 215 000 000
2022 talousarvio 1 212 000 000
2021 tilinpäätös 1 031 459 446