Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 178 078 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 178 078 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 458 069 000 euro år 2017. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 5 408 069 000 euro år 2017.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 5 458
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 408

2017 I tilläggsb. -178 078 000
2017 budget 5 586 147 000
2016 bokslut 2 473 716 053
2015 bokslut 4 405 769 398