Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -120
Yhteensä -120

2014 talousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 2 120 000
2012 tilinpäätös 2 050 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 2 000 000 euron määrärahaa, joka on 120 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Määrärahasta osoitetaan avustuksia lähinnä ympäristöjärjestöille, asunto- ja rakennusalan järjestöille, saariston ja tunturialueiden ympäristön hoitoon sekä ympäristökasvatukseen ja -valistukseen.

Valiokunta korostaa, että momentin suhteellisen pienellä valtion avustuksella aikaansaadaan koko yhteiskuntaa palvelevaa toimintaa. Vapaaehtoisten henkilöiden kustannustehokkaan työpanoksen hyödyntäminen on erinomainen tapa lisätä suomalaisten ympäristötietoisuutta ja tehdä konkreettisia ympäristön suojelutoimenpiteitä. Myös viranomaisten kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi asumis- ja rakennusalan järjestöjen tiedotus- ja neuvontatoiminnalla. Lisäksi avustus edesauttaa mm. toteuttamaan EU:n luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteita lintukantojen tilan seurannasta ja kouluttamaan yli 6 000 vapaaehtoisen öljyntorjuntajoukkoa.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä lisäksi huomiota siihen, että Pidä Saaristo Siistinä ry:n jätehuollon keräilyyn käytettävät huoltoalukset ovat vanhentumassa. Järjestö on suunnitellut mm. yhteishankintaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa, jolloin alus varustettaisiin myös öljyntorjuntaa varten. Valiokunta pitää tarpeellisena selvittää valtion mahdollisuudet osallistua hankintojen rahoittamiseen.

Valiokunta lisää edellä olevan perusteella momentille 160 000 euroa järjestöavustuksiin (mukaan lukien metsästysjärjestöjen ympäristö- ja luonnonsuojelutyö).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.