Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyöPDF-versio

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 4 000
2021 talousarvio 42 256 000
2020 tilinpäätös 36 245 000
2019 tilinpäätös 43 085 000

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 270 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 70 000 euroa on siirtoa momentille 28.30.01 varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittämiseen ja 200 000 euroa siirtoa momentille 29.01.04.


2021 III lisätalousarvio -270 000
2021 talousarvio 156 815 000
2020 tilinpäätös 118 415 000
2019 tilinpäätös 15 487 000

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 40 000 000 euroa avustusten maksamiseen varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista tukitoimista.


2021 III lisätalousarvio 40 000 000
2021 talousarvio 471 179 000
2020 tilinpäätös 815 676 641
2019 tilinpäätös 692 374 944

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 318 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 712 048 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 252 063 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 159 695 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 53 095 opetustunti

Selvitysosa: Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista tukitoimista ja 2 500 000 euroa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen vahvistamisesta valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita lisäämällä.

Valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden enimmäismäärästä ylläpitäjille myönnetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen 100 % valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita siten, että niistä aiheutuvat menot ovat enintään 7 427 000 euroa.


2021 III lisätalousarvio 7 500 000
2021 talousarvio 162 993 000
2020 tilinpäätös 181 190 453
2019 tilinpäätös 155 075 778