Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 38 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Lisäys 2 000 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi, joka sisältyy elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Vähennys 40 500 000 euroa on siirtoa momentille 29.01.04.


2021 III lisätalousarvio -38 500 000
2021 talousarvio 47 510 000
2020 tilinpäätös 46 510 000
2019 tilinpäätös 3 010 000