Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

10.2. Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteenPDF-versio

Oheisessa taulukossa esitetään talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutus kuntien verotuloihin v. 2024. Näiden lisäksi myös aiemmin päätetyillä veromuutoksilla on vaikutusta kuntien verotuloihin. Hallitusohjelman mukaan valtion veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille. Ansiotuloverotuksen muutokset kompensoidaan peruspalvelujen valtionosuuslain nojalla erillisen määrärahamomentin kautta, joten niillä ei ole vaikutusta kuntien rahoitusasemaan. Kuntataloutta sen sijaan vahvistaa se, että maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajaa ehdotetaan korotettavaksi. Sen arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja 108 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2024 (milj. euroa)

   
Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus -29
— josta progressiivinen tuloveroasteikko -1
— josta työtulovähennys -8
— josta perusvähennys -20
Työtulovähennyksen kasvattaminen pieni- ja keskituloisia painottaen -4
Työtulovähennyksen ikään perustuvan korotuksen uudelleenkohdentaminen 2
Matkakuluvähennyksen omavastuun nosto 900 euroon 9
Kotitalousvähennyskokeilun jatko vuodella -1
Maatalouden tasausvarauksen korotus 25 000 euroon -3
Maatalouden vuokratulojen verotuskohtelun yhtenäistäminen -13
Maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus 108
Yhteensä 69