Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

8.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulderPDF-versio

Saldot för de offentliga samfunden och deras skulder enligt saldot och skulderna för de centrala sektorerna och enheterna utanför sektorerna1)

En förteckning enligt undersektor över alla de enheter som har klassificerats som offentliga samfund i nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbplats på adress

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html

Saldot för de offentliga samfunden uppvisar ett underskott 2016—2018 under hela granskningsperioden 2015—2021.

Största delen av underskottet är det underskott som statens centrala sektor, dvs. budgetekonomin, uppvisar, men också lokalförvaltningens centrala sektor, dvs. kommunerna och samkommunerna, uppvisar ett underskott. Socialskyddsfonderna uppvisar ett överskott. Det sammanräknade underskottet för enheterna utanför de centrala sektorerna är ca 0,5 % i förhållande till BNP.

De offentliga samfundens skulder i förhållande till BNP uppvisar en sjunkande trend. Skuldförhållandet minskar till under 60 procent 2018. Största delen av skulden utgörs av skulden inom statens budgetekonomi. Också kommunerna och samkommunerna har avsevärda skulder. Av enheterna utanför de centrala sektorerna har främst fastighetsbolagen skulder. Det beräknas inte att saldot för enheterna utanför de centrala sektorerna eller deras skulder ändras nämnvärt under granskningsperioden.

Saldot för de offentliga samfunden och deras skulder i förhållande till BNP enligt centrala sektorer och enheter utanför de centrala sektorerna

  2015 2016 2017 2018
         
Offentliga samfund sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -2,7 -1,8 -1,2 -1,3
Skulder i förhållande till BNP 63,6 63,1 62,5 61,9
         
Centrala sektorer sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -2,1 -1,5 -0,7 -0,8
Skulder i förhållande till BNP 61,4 60,7 60,3 59,6
         
Utomstående enheter sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -0,7 -0,3 -0,5 -0,5
Skulder i förhållande till BNP 2,2 2,4 2,3 2,2