Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

04. Andel i statens penninginstituts vinstPDF-versio

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet dras det av 7 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att Finlands Bank intäktsfört mindre till staten än beräknat.

Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2016 och på framställning av direktionen beslutat att banken intäktsför 91 miljoner euro till staten.


2017 I tilläggsb. -7 000 000
2017 budget 98 000 000
2016 bokslut 98 000 000
2015 bokslut 137 500 000