Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019—2021 (1385/2018).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 45 293 45 690 44 790
— muut tuotot 4 110 110
Tuotot yhteensä 45 297 45 800 44 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 055 65 000 64 000
— osuus yhteiskustannuksista 25 980 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 035 95 000 94 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -45 738 -49 200 -49 100
Kustannusvastaavuus, % 50 48 48

2020 talousarvio 44 900 000
2019 talousarvio 45 800 000
2018 tilinpäätös 45 297 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—elokuun arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Koronaviruspandemian vuoksi osa tuomioistuinten käsittelemistä asioista on ollut keskeytettynä.


2020 VII lisätalousarvio -3 000 000
2020 talousarvio 44 900 000
2019 tilinpäätös 42 753 151
2018 tilinpäätös 45 297 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 25 509 26 000 27 400
— muut tuotot 8 - -
Tuotot yhteensä 25 517 26 000 27 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 23 230 23 500 24 800
— osuus yhteiskustannuksista 7 455 7 500 7 500
Kustannukset yhteensä 30 685 31 000 32 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 168 -5 000 -4 900
Kustannusvastaavuus, % 83 84 85

2020 talousarvio 27 400 000
2019 talousarvio 26 000 000
2018 tilinpäätös 25 517 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 400 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yleisen edunvalvonnan päämiesten määrän kasvusta.


2020 IV lisätalousarvio 800 000
2020 talousarvio 27 400 000
2019 tilinpäätös 26 894 204
2018 tilinpäätös 25 517 430

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 800 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 80 144 72 800 72 800
— muut tuotot - 200 200
Tuotot yhteensä 80 144 73 000 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 50 048 48 950 48 000
— osuus yhteiskustannuksista 15 530 13 015 13 000
Kustannukset yhteensä 65 578 61 965 61 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 14 566 11 035 12 000
Kustannusvastaavuus, % 122 118 120

2020 talousarvio 73 000 000
2019 talousarvio 73 000 000
2018 tilinpäätös 80 144 182

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvä lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Ulosoton maksutulot kasvavat aiemmin arvioidusta perintätuloksen kasvun myötä.


2020 VII lisätalousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 73 000 000
2019 tilinpäätös 83 796 364
2018 tilinpäätös 80 144 182

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvä lisäystä 6 000 000 euroa.

21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkotulot. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen negatiivinen korko kirjataan oikeusministeriön hallinnonalan momentille 25.20.95.


2020 VII lisätalousarvio 1 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019—2020 (1290/2018) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1382/2018). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2020 talousarvio 2 750 000
2019 talousarvio 2 750 000
2018 tilinpäätös 3 057 560

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.