Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

24. Ulkoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 978 000 euroa.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyivät ulkoministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2020 talousarvio 978 000
2019 talousarvio 952 000
2018 tilinpäätös 929 303

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 978 000 euroa.

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 55 561 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 5 800 000 euroa on EU:n osuus ministeriön kanssa tehtävistä yhteishankkeista. Yhteishankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka budjetoidaan momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 32 215 000
Kehitysyhteistyön yhteishankkeiden tulot 5 800 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 296 000
Kiinteistöjen myyntitulot 13 750 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 55 561 000

2020 talousarvio 55 561 000
2019 talousarvio 37 572 000
2018 tilinpäätös 56 142 266

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 58 424 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 55 561 000 euroon nähden on 2 863 000 euroa, mistä 63 000 euroa aiheutuu sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista, 2 300 000 euroa ministeriön ja Euroopan komission ja 500 000 euroa ministeriön ja Sitran yhteistoimintahankkeista saatavista maksuosuuksista. Yhteistoimintahankkeita vastaavat menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2020 talousarvio 58 424 000
2019 IV lisätalousarvio 1 100 000
2019 talousarvio 37 572 000
2018 tilinpäätös 56 142 266

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 58 424 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 7 700 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähenemisestä koronaviruspandemian johdosta.


2020 IV lisätalousarvio -7 700 000
2020 talousarvio 58 424 000
2019 tilinpäätös 46 698 411
2018 tilinpäätös 56 142 266

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 7 700 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 24 301 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 19 513 000 euroa aiheutuu Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähenemisestä koronaviruspandemian johdosta, 4 750 000 euroa aiheutuu kiinteistöistä saatavien myyntitulojen vähenemisestä ja 38 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen vähenemisestä koronaviruspandemian johdosta.


2020 VII lisätalousarvio -24 301 000
2020 IV lisätalousarvio -7 700 000
2020 talousarvio 58 424 000
2019 tilinpäätös 46 698 411
2018 tilinpäätös 56 142 266

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 24 301 000 euroa.