Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Hallinnonalan virastojen tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin. Lisäksi tuloissa on mukana lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 2 500 000
2019 talousarvio 2 500 000
2018 tilinpäätös 6 165 224

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 941 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 536 000 euroa on EU:n myöntämän TEN-T-tuen toinen välimaksatus Ratakorridori-hankkeelle ja 39 405 000 euroa on liikenteenohjausyhtiön (Traffic Management Finland Group) Väylävirastolta käypään hintaan lunastamasta tasearvon mukaisesta liikenteenohjaus- ja hallintatoimintaan liittyvästä hankeomaisuudesta saatavat tulot. Omaisuuden arvoksi arvioidaan yhteensä n. 88,8 milj. euroa. Loppuosuudet on tarkoitus lunastaa käypään hintaan vuosina 2021, 2022 ja 2027 keskeneräisten hankkeiden valmistuttua.


2020 IV lisätalousarvio 41 941 000
2020 talousarvio 2 500 000
2019 tilinpäätös 7 210 025
2018 tilinpäätös 6 165 224

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 41 941 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2020 talousarvio 850 000
2019 talousarvio 850 000
2018 tilinpäätös 1 988 550

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.