Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
LTA VI
1000 €
LTA VII
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 44 181 0 0 0 0 0 0 0 44 181
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 4 500 4 500
05. Korot muista lainoista 18 069 18 069
07. Korot talletuksista 1 800 1 800
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 812 19 812
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 0 -1 126 400 0 0 0 0 0 1 050 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 -1 126 400 1 050 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 0 88 000 0 0 0 0 0 188 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 88 000 188 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 0 0 0 0 0 0 0 173 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 173 900
  Yhteensä 2 494 481 0 -1 038 400 0 0 0 0 0 1 456 081