Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

40. MaahanmuuttoPDF-versio

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 624 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuuteen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Investointi edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta työllisyys- ja työmarkkinat ja on osa maailmanluokan automaatiota hyödyntävä digitaalinen infrastruktuuri osaajien maahanmuuton tueksi -investointikokonaisuutta (RRF pilari3).

Lisäyksestä 605 000 euroa aiheutuu Interoperability-hankkeen vaatimista tietojärjestelmämuutoksista, 19 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 1 000 000 euroa siirrosta momentilta 32.50.03 kausityölain ja ulkomaalaislain muutoksen edellyttämiin digitaalisten järjestelmien kehittämiseen.


2021 III lisätalousarvio 3 624 000
2021 talousarvio 67 198 000
2020 tilinpäätös 57 387 000
2019 tilinpäätös 39 620 000

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 20 679 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alentuneesta arviosta vastaanoton piirissä olevien turvapaikanhakijoiden määrästä.


2021 III lisätalousarvio -20 679 000
2021 talousarvio 104 614 000
2020 tilinpäätös 97 433 000
2019 tilinpäätös 127 601 000

63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 4 081 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu alentuneesta arviosta vastaanoton piirissä olevien turvapaikanhakijoiden määrästä.


2021 III lisätalousarvio -4 081 000
2021 talousarvio 26 843 000
2020 tilinpäätös 19 963 529
2019 tilinpäätös 25 341 762