Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 124 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 54 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta sekä lisäyksenä 178 000 euroa eräiden taloushallintotehtävien siirtona momenteilta 25.10.03, 25.10.04, 25.10.05, 25.20.01, 25.30.01 ja 25.40.01 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta aiheutuviin menoihin.


2013 IV lisätalousarvio 124 000
2013 talousarvio 26 718 000
2012 tilinpäätös 26 582 000
2011 tilinpäätös 25 962 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -13 000
2013 talousarvio 6 764 000
2012 tilinpäätös 7 160 000
2011 tilinpäätös 7 695 000

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 2 068 000
2012 tilinpäätös 2 042 000
2011 tilinpäätös 1 884 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio 6 500 000
2013 talousarvio 55 000 000
2012 tilinpäätös 57 386 287
2011 tilinpäätös 52 934 113