Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2011—2013

    v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 048 21 732 21 735 3 0
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 048 21 732 21 735 3 0
10. Eduskunnan kanslia 84 963 92 335 107 463 15 128 16
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 52 004 53 665 54 194 529 1
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 1 543 1 670 2 769 1 099 66
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 516 9 200 12 500 3 300 36
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 400 4 000 4 000 0
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 20 500 23 800 34 000 10 200 43
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 271 5 894 5 920 26 0
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 271 5 894 5 920 26 0
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 289 3 419 3 440 21 1
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 109 3 242 3 257 15 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 180 177 183 6 3
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 545 16 019 15 889 -130 -1
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 963 15 379 15 307 -72 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 582 640 582 -58 -9
90. Eduskunnan muut menot 3 920 4 005 4 005 0
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 3 920 4 005 4 005 0
Yhteensä 134 037 143 404 158 452 15 048 10