Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2004

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 8 874 000 eurosta 9 683 000 euroon.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Myöntämisvaltuuden 442 000 euron kasvu lisätalousarvioesityksen 9 241 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2004 suoritusvarauksen budjetoinnista tavoite 1 -ohjelmien osalta.

Vuoden 2004 myöntämisvaltuudesta arvioidaan tällöin aiheutuvan maksatuksia 2 700 000 euroa vuonna 2004, 3 500 000 euroa vuonna 2005, 3 100 000 euroa vuonna 2006 ja 383 000 euroa vuonna 2007.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2004 lisätalousarvio
2004 talousarvio 10 060 000
2003 tilinpäätös 5 641 246
2002 tilinpäätös 5 848 064