Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2020 määrärahoista Afrikan kehitysrahastolle myönnettävän lainan vuotuinen viivästyskorko on 0,5 %. Viivästyskorkoa on maksettava 31. päivän kuluttua eräpäivästä lukien. Myönnettävän lainan osalta luovutaan lainanantajan erillisestä tilintarkastusoikeudesta.

Selvitysosa:Momentin vuoden 2020 määrärahojen käytön osalta on linjattu, että Suomi myöntää lainan Afrikan kehitysrahastolle (African Development Fund/ADF) osana sen 15. lisärahoituskierrosta. Suomi on neuvotellut 80 milj. euron lainasopimuksesta ADF:n kanssa vuoden 2020 alusta. Neuvottelujen lähtökohtina on toiminut Suomen lainsäädäntö sekä ADF:n jäsenten, ml. Suomen, hyväksymä ADF-kumppanuuslainakehikko (Template of Concessional Donor Loan Agreement). ADF:n kumppanuuslainakehikko ei kaikilta osin ole yhteensopiva Suomen lainsäädännön kanssa. Pitkittyneistä neuvotteluista huolimatta lopullinen sopimus ei siten kaikilta osin täytä lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 5 §:n ja 8 §:n sekä korkolain (633/1982) 4 §:n ja 12 §:n määräyksiä. Poikkeamat koskevat viivästyskorkoa ja tilintarkastusoikeutta.

Neuvotellun sopimuksen mukaan velan maksun viivästyessä ADF:n on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on puoli prosenttiyksikköä (0,5 %). Viivästyskorkoa on maksettava 31. päivän kuluttua eräpäivästä lukien. Lainaan ei sisälly lainanantajan erillistä tilintarkastusoikeutta, mutta sopimuksen mukaan Afrikan kehitysrahastolla on velvollisuus sääntömääräiseen tilintarkastukseen, johon liittyvää tietoa Suomi saa Afrikan kehitysrahaston johtokunnan kautta, jossa Suomi on edustettuna äänestysryhmässä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Irlannin ja Intian kanssa. Lisäksi Suomi on saanut kumppanuuslainasopimukseen neuvoteltua määräyksen, jonka mukaan Afrikan kehitysrahaston on myös toimitettava sen rahoitustilanteeseen liittyvää tietoa Suomen pyynnöstä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 129 730 000
2020 tilinpäätös 129 730 000
2019 tilinpäätös 130 000 000