Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2019—2021

    v. 2019
tilinpäätös
1000 €
v. 2020
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2021
esitys
1000 €
 
Muutos 2020—2021
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 107 493 98 028 143 146 45 118 46
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 23 726 18 300 18 300 0
04. Muiden lainojen lyhennykset 83 767 79 728 124 846 45 118 57
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 792 984 2 198 374 10 761 265 8 562 891 390
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 792 984 2 198 374 10 761 265 8 562 891 390
Yhteensä 1 900 477 2 296 402 10 904 411 8 608 009 375