Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Tuotokset ja laadunhallinta sekä toiminnallinen tehokkuus

VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 50 53 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 4,6 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 5 275 5 490 5 442
Bruttotulot 1 539 1 750 2 060
Nettomenot 3 736 3 740 3 382
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 511    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 919    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Talouspolitiikan arviointineuvosto 110
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -42
Palkkaliukumasäästö -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -19
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -277
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Työajan pidentäminen (Kiky) -27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -26
Tasomuutos -7
Yhteensä -358

2017 talousarvio 3 382 000
2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 3 740 000
2015 tilinpäätös 4 144 000