Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2018

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 121 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 407 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen.


2018 I lisätalousarvio 528 000
2018 talousarvio 23 721 000
2017 tilinpäätös 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 533 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi.


2018 I lisätalousarvio 533 000
2018 talousarvio 2 000 000
2017 tilinpäätös 1 034 340
2016 tilinpäätös -289 139

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 436 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi.


2018 I lisätalousarvio 436 000
2018 talousarvio 3 000 000
2017 tilinpäätös 3 000 000
2016 tilinpäätös 3 000 000

88. Senaatti-kiinteistöt

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1:lle Helsingin kaupungissa Meilahden kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön 91-15-529-6 sillä sijaitsevine rakennuksineen 15 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa:Valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungin Meilahden kaupunginosassa. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu ja valituksi tullut tarjous on ollut 15 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Ostajana toimii Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1, jonka koko osakekannan omistaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös