Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

7.8. Kuntatalouden tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuusPDF-versio

Valtiovarainministeriön asettaman kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmän tehtäväksi on annettu tuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteistön kuvaaminen, kestävän kuntatuottavuuden mittariston kehittämistyön jatkaminen, kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus- ja tuloksellisuuskehityksen seuranta, tuottavuus- ja tuloksellisuustietoisuuden lisääminen kunnissa, kuntatuottavuuteen ja tuloksellisuuden parantamiseksi tarvittavan innovaatiotoiminnan edistäminen sekä tiedon vaihdon ja yhteistyön lisääminen eri tahojen muun muassa tutkimuslaitosten kanssa.

Koordinaatioryhmässä on edustajat keskeisistä ministeriöistä, kunnista, kuntayhtymistä, tutkimuslaitoksista, Kuntaliitosta ja työmarkkinajärjestöistä. Koordinaatioryhmän toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun saakka. Työryhmän työ liittyy keskeisiin kuntasektorin uudistus- ja kehittämishankkeisiin.

Koordinaatioryhmä työn tavoitteena on tukea ja vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden ja tuloksellisuuden edistämistyötä sekä luoda työlle edellytyksiä ja yhteistä käsite-, arviointi- ja tietopohjaa. Tavoitteena on, että työ ja tuotettava aineisto tukevat kuntia myös kuntarakenteita uudistettaessa, jotta kunnat voivat hyödyntää kuntaliitosten kehittämispotentiaalia ja sen mahdollistamaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamista.