Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Perusväylänpito
              31. Eräät avustukset
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 365 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä

3) palveluiden ostamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:lle tai sen tytäryhtiöille liittyen momentille budjetoituihin Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe sekä Digirata-pilotti (ETCS-testirata ja -laboratorio) -hankkeisiin sisältäen sekä yhtiöiden palvelutuotannon että yhtiöiden palvelutuotantoa varten tekemät investoinnit.

Määrärahasta on varattu 6 000 000 euroa Digiradan kehitys- ja verifiointi -hankkeelle (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautussuunnitelmaa.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Mt 8155 Poikkimaantie rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. Hankkeen rakentamispäätös on ehdollinen Stora Enson suurinvestointiin.

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 6 Korian kohta 12 000 000
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 21 200 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 7 000 000
Hailuodon kiinteä yhteys 96 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 25 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 15 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 67 500 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 143 600 000
   
Ratahankkeet  
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 10 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 16 500 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 19 000 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 33 750 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 30 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 273 000 000
Espoon kaupunkirata 137 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 26 500 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 81 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 12 000 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 58 500 000
Joensuun ratapihan parantaminen 74 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 1 800 000
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 300 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Väylähankkeiden suunnittelu  
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 5 000 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 3 400 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

Selvitysosa:Määrärahasta 6 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista.

Digirata-hankkeen määrärahalla edistetään elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistettavasta tuottavuudesta ja palveluiden tuomisesta kaikkien saataville. Hankkeessa modernisoidaan ja digitalisoidaan Suomen rautatiejärjestelmät sekä uudistetaan rautateiden kulunvalvonta eurooppalaisen järjestelmän mukaiseksi. Hanke edistää myös EU:n lippulaivahanketta Lataus ja tankkaus (Recharge and refuel). Hanketta rahoitetaan tämän lisäksi kansallisesti 6 000 000 eurolla.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seuraavaa:

Mt 8155 Poikkimaantie

Poikkimaantie -hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maankäytön kehitysedellytyksiä sekä vähennetään asutuksen liikennemeluhaittoja. Hankkeen kustannusarvio on 40 milj. euroa (MAKU 130, 2015=100), josta valtion osuus on 30,0 milj. euroa ja Oulun kaupungin, Oulun satama Oy:n sekä liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n osuus on 10 milj. euroa.

Hankkeen H/K-suhde on 2,4.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve
v. 2023
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
             
Tiehankkeet            
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen III LTA 2021 2025 128,0 8,0 45,0 75,0
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen TA 2021 2023 21,2 15,0 6,2 -
Hailuodon kiinteä yhteys VII LTA 2020 2025 96,0 28,0 27,0 41,0
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla IV LTA 2020 2022 27,1 21,2 5,9 -
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi IV LTA 2020 2023 26,0 20,0 6,0 -
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa IV LTA 2020/IV LTA 2021 2022 25,0 22,0 3,0 -
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat IV LTA 2020 2023 30,0 28,9 1,1 -
Vt 6 Korian kohta II LTA 2022 2024 12,0 1,0 8,0 3,0
             
Ratahankkeet            
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet TA 2021/II LTA 2022 2023 16,5 15,5 1,0 -
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe TA 2021 2023 19,0 10,6 8,4 -
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen TA 2021 2024 33,8 14,9 10,8 8,1
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe III LTA 2021 2027 130,0 13,0 12,0 105,0
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen TA 2020 2023 62,0 36,9 25,1 -
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2024 133,5 103,8 25,2 4,5
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019/II LTA 2022 2023 58,5 50,0 8,5 -
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019 2023 74,0 61,0 13,0 -
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017/TA 2021/IV LTA 2021 2022 210,0 190,0 20,0 -
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) IV LTA 2020 2024 11,0 7,0 3,0 1,0
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe IV LTA 2020 2023 30,0 15,5 12,0 2,5
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe IV LTA 2020 2027 273,0 51,5 39,8 181,7
Espoon kaupunkirata IV LTA 2020 2024 137,5 26,0 25,0 86,5
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen IV LTA 2020 2023 81,0 66,0 15,0 -
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta IV LTA 2020/II LTA 2022 2023 12,0 11,5 0,5 -
             
Vesiväylähankkeet            
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen TA 2021/IV LTA 2021 2023 41,7 26,0 15,7 -
             
Väylähankkeiden suunnittelu            
Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu TA 2020   18,0 13,0 5,0 -
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu IV LTA 2020   5,0 4,5 0,5 -
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu VII LTA 2020   4,2 3,2 1,0 -
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu TA 2020/II LTA 2022   3,4 3,3 0,1 -
Muu kehittämisen hankesuunnittelu       - 7,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 719,4 867,3 350,8 508,3
             
Uusi väylähanke            
Mt 8155 Poikkimaantie TA 2023 2025 30,0 - 15,0 15,0
Keskeneräiset ja uusi väylähanke yhteensä     1 749,4 867,3 365,8 523,3

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026— Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 343 750 200 224 128 000 180 034 852 008
Uusi väylähanke 15 000 15 000 - - 30 000
Menot yhteensä 358 750 215 224 128 000 180 034 882 008

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 973 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 2 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe (RRF pilari2) 2 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat (elvytys) -1 000
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, suunnittelu (elvytys, LTA7 2020) 700
Hailuodon kiinteä yhteys 3 000
Hanko—Hyvinkää -rataosan sähköistys -22 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen (elvytys) -7 000
Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide (valtuuden korotuksen vaikutus) 3 500
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) -10 500
Joensuun ratapihan parantaminen -21 000
Kemi (Laurila)—Haaparanta radan sähköistäminen -9 000
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen -12 500
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen valtuuden korotusta vastaava määräraha 15 200
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta -4 500
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 17 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe (elvytys) -1 000
Luumäki—Imatra-Venäjän raja ratayhteyden parantaminen -10 000
Luumäki—Imatra-Venäjän raja ratayhteyden parantaminen valtuuden korotusta vastaava määräraha 10 000
Länsi-Helsingin raitiotiet (ml. Vihdintien pikaraitiotie) hankekokonaisuus sekä kestävän liikkumisen ratkaisut (siirto momentille 31.10.30) -450
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 40 000
Mt 8155 Poikkimaantie 15 000
Määrärahatarpeen muutos 3 650
Oritkarin kolmioraide -7 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen -6 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe -12 000
Parikkalan raja-aseman tiesuunnittelu -150
Pikaraitiotie Viikki—Malmi (siirto momentille 31.10.30) -1 500
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu -2 500
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen -24 500
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto (elvytys) -4 700
Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu 100
Siirto momentilta 31.10.20 (HO 2019) 100 000
Tampereen raitiotien 2. vaihe (siirto momentille 31.10.30) -4 450
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen 1. vaihe 6 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 1 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 250
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen (elvytys) -7 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe -15 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitus -16 600
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa (elvytys) -5 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi (elvytys) -6 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen -3 800
Vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden kehittäminen (elvytys) -3 600
Vt 6 Korian kohta 8 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla (elvytys) -10 400
Uudelleenkohdennus -110 000
Yhteensä -111 750

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 365 750 000
2022 II lisätalousarvio -15 556 000
2022 talousarvio 477 500 000
2021 tilinpäätös 451 248 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 414 700 000 euroa.

Valtuus

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt 42 600 000
Vt 6 Korian kohta 12 000 000
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 50 000 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 12 300 000
Hailuodon kiinteä yhteys 106 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 31 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 17 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 67 500 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 143 600 000
   
Ratahankkeet  
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 18 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 16 500 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 24 500 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 54 000 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 42 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 273 000 000
Espoon kaupunkirata 137 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 26 500 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 81 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 12 000 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 64 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 83 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 155 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 1 800 000
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 300 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Väylähankkeiden suunnittelu  
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 6 800 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 3 400 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan taulukko korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan vastaavan taulukon.

Lisäys talousarvioesityksen 365 750 000 euroon nähden on 48 950 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa aiheutuu vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt -hankkeesta, 10 000 000 euroa vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen -hankkeesta, 5 200 000 euroa vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen -hankkeesta, 6 000 000 euroa vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe -hankkeesta, 2 000 000 euroa vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen -hankkeesta, 5 950 000 euroa Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen -hankkeesta, 4 500 000 euroa Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe -hankkeesta, 4 500 000 euroa Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) -hankkeesta, 4 000 000 euroa Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeesta, 4 000 000 euroa Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe -hankkeesta ja 800 000 euroa Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu -hankkeesta.

Talousarvioesitykseen nähden Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet -taulukon hankkeen vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen valtuutta on tarkistettu 28 800 000 eurolla 50 000 000 euroon, hankkeen vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen valtuutta on tarkistettu 5 300 000 eurolla 12 300 000 euroon, hankkeen Hailuodon kiinteä yhteys valtuutta on tarkistettu 10 000 000 eurolla 106 000 000 euroon, hankkeen vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe valtuutta on tarkistettu 6 000 000 eurolla 31 000 000 euroon, hankkeen vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen valtuutta on tarkistettu 2 000 000 eurolla 17 000 000 euroon, hankkeen Laurila—Tornio—Haaparanta -rataosan sähköistäminen valtuutta on tarkistettu 8 000 000 eurolla 18 000 000 euroon, hankkeen Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe valtuutta on tarkistettu 5 500 000 eurolla 24 500 000 euroon, hankkeen Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen valtuutta on tarkistettu 20 250 000 eurolla 54 000 000 euroon, hankkeen Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe valtuutta on tarkistettu 12 000 000 eurolla 42 000 000 euroon, hankkeen Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) valtuutta on tarkistettu 5 500 000 eurolla 64 000 000 euroon, hankkeen Joensuun ratapihan parantaminen valtuutta on tarkistettu 9 000 000 eurolla 83 000 000 euroon, hankkeen Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe valtuutta on tarkistettu 5 000 000 eurolla 155 000 000 euroon sekä hankkeen Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu valtuutta on tarkistettu 1 800 000 eurolla 6 800 000 euroon.

Edellä mainittujen muutosten johdosta Hanke-erittely muuttuu seuraavaksi:

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve v. 2023
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
             
Tiehankkeet            
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt IV LTA 2022 2026 42,6 0,02 2,0 40,58
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen IV LTA 2020/IV LTA 2022 2023 17,0 15,0 2,0 -
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe IV LTA 2020/IV LTA 2022 2023 31,0 25,0 6,0 -
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen III LTA 2021 2025 128,0 8,0 45,0 75,0
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen TA 2021/IV LTA 2022 2023 50,0 15,0 16,2 18,8
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen VII LTA 2020/IV LTA 2022 2024 12,3 7,0 5,2 0,1
Hailuodon kiinteä yhteys VII LTA 2020/IV LTA 2022 2025 106,0 28,0 27,0 51,0
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla IV LTA 2020 2022 27,1 21,2 5,9 -
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi IV LTA 2020 2023 26,0 20,0 6,0 -
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa IV LTA 2020/IV LTA 2021 2022 25,0 22,0 3,0 -
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat IV LTA 2020 2023 30,0 28,9 1,1 -
Vt 6 Korian kohta II LTA 2022 2024 12,0 1,0 8,0 3,0
             
Ratahankkeet            
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen III LTA 2021/IV LTA 2022   18,0 10,0 - 8,0
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet TA 2021/II LTA 2022 2023 16,5 15,5 1,0 -
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe TA 2021/IV LTA 2022 2023 24,5 10,6 8,4 5,5
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen TA 2021/IV LTA 2022 2024 54,0 14,9 16,7 22,4
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe III LTA 2021 2027 130,0 13,0 12,0 105,0
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen TA 2020 2023 62,0 36,9 25,1 -
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2024 133,5 103,8 25,2 4,5
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019/II LTA 2022/IV LTA 2022 2023 64,0 50,0 13,0 1,0
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019/IV LTA 2022 2023 83,0 61,0 17,0 5,0
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017/TA 2021/IV LTA 2021 2022 210,0 190,0 20,0 -
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) IV LTA 2020 2024 11,0 7,0 3,0 1,0
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe IV LTA 2020/IV LTA 2022 2023 42,0 15,5 16,5 10,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe TA 2015/IV LTA 2022 2024 155,0 150,0 4,0 1,0
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe IV LTA 2020 2027 273,0 51,5 39,8 181,7
Espoon kaupunkirata IV LTA 2020 2024 137,5 26,0 25,0 86,5
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen IV LTA 2020 2023 81,0 66,0 15,0 -
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta IV LTA 2020/II LTA 2022 2023 12,0 11,5 0,5 -
             
Vesiväylähankkeet            
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen TA 2021/IV LTA 2021 2023 41,7 26,0 15,7 -
             
Väylähankkeiden suunnittelu            
Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu TA 2020   18,0 13,0 5,0 -
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu IV LTA 2020/IV LTA 2022   6,8 4,5 1,3 1,0
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu VII LTA 2020   4,2 3,2 1,0 -
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu TA 2020/II LTA 2022   3,4 3,3 0,1 -
Muu kehittämisen hankesuunnittelu       - 7,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     2 088,1 1 074,32 399,7 621,08
             
Uusi väylähanke            
Mt 8155 Poikkimaantie TA 2023 2025 30,0 - 15,0 15,0
Keskeneräiset ja uusi väylähanke yhteensä     2 118,1 1 074,32 414,7 636,08

2023 talousarvio 414 700 000
2022 IV lisätalousarvio -3 768 000
2022 II lisätalousarvio -15 556 000
2022 talousarvio 477 500 000
2021 tilinpäätös 451 248 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Aiemmin päätettyjen hankkeiden rahoitus jatkuu, ja vuonna 2023 on käynnissä kaikkiaan 17 ratahanketta, 13 tiehanketta ja yksi vesiväylähanke sekä lisäksi neljä liikenneväylien suunnitteluhanketta. Väylähankkeiden sopimusvaltuudet ovat yhteensä 2,1 mrd. euroa ja vuonna 2023 niiden arvioitu määrärahatarve on 414,7 milj. euroa. Esitykseen sisältyy yksi uusi kehittämishanke, joka on Oulun Poikkimaantien kunnostaminen. Sen kustannusarvio on 40 milj. euroa, josta valtion osuus on 30 milj. euroa. Hankkeen käynnistäminen edellyttää vielä Stora Enson päätöstä tehdasinvestoinnista.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hankkeiden valtuus- ja määrärahatilannetta seurataan ja niiden riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti. Mikäli kustannustaso säilyy jatkossakin korkealla, on tärkeää varmistaa hankkeiden eteneminen suunnitelmia vastaavalla tavalla. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että kehys- ja talousarviopäätöksissä otetaan huomioon kustannustason nousu ja varataan riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman toteuttamiseen.

Suurin osa perusväylänpidon ja kehittämishankkeiden rahoituksesta katetaan valtion talousarviosta, mutta myös EU-rahoituksella on suuri merkitys. Suomi on onnistunut hyvin liikennehankkeiden EU-rahoituksen haussa, sillä suomalaisille hankkeille on myönnetty esim. vuoden 2022 aikana yli 100 milj. euroa CEF-tukia. Valiokunta korostaa EU-rahoituksen aktiivista hakemista ja pitää tärkeänä, että myös sotilaallisen liikkuvuuden ohjelmasta saatavaa rahoitusta hyödynnetään täysimääräisesti. On myös tärkeää varmistaa hankesuunnittelun ja kansallisen päätöksenteon eteneminen siten, että EU-rahoituksen hakeminen on rahoitushakujen tahdissa mahdollista.

Digirata-hanke on mittava uudistus, jossa Suomen rataverkolle rakennetaan eurooppalaiseen standardiin perustuva radioverkkopohjainen ERTMS-kulunvalvontajärjestelmä. Hankkeen yhteydessä uusitaan turvalaitejärjestelmän ohella myös rautateiden ohjaus- ja hallintajärjestelmät. On tärkeää, että ensi vuonna EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta kohdennetaan hankkeen kehitys- ja verifiointivaiheeseen 6 milj. euroa, minkä lisäksi hankkeelle osoitetaan kansallista rahoitusta 6 milj. euroa. Yhteensä digiradan kehitys- ja verifiointivaiheelle on osoitettu 130 milj. euroa vuosille 2021—2027. Toteutusvaiheen rahoitustarpeet ajoittuvat vuosille 2024—2040, ja ne edellyttävät valtiolta erittäin mittavia panostuksia.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että ERTMS-maailmaan siirtyminen on Suomelle käännekohta rautateiden turvalaitteiden näkökulmasta. Koska merkittävä osa sääntelystä tulee EU:sta, on tärkeää huolehtia aktiivisesta edunvalvonnasta, jotta ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin Suomessa toteutettavia ratkaisuja.

Digirata helpottaa ratakapasiteetin käyttöä vasta 2040-luvulla, joten on tärkeää huolehtia rataverkon ajankohtaisista kunnostus- ja kehittämistarpeista sekä varmistaa rataverkon turvallisuus ja jokapäiväinen liikennöitävyys. Sekä matkustajaliikenteen että tavaraliikenteen kannalta olisi tärkeää panostaa ratakapasiteetin lisäämiseen etenkin pääradalla koko matkalla Helsingistä Ouluun. On myös tärkeää, että suuret ratahankkeet eivät hidasta olemassa olevan rataverkon kunnossapitoa tai peruskorjausta ja että niiden rahoitus käsitellään erikseen liikennejärjestelmäsuunnitelman muusta rahoituksesta.

Digiratahankkeen lisäksi on tärkeää muutoinkin edistää liikenteen digitalisaatiota, millä voidaan parantaa liikenteen ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä ja nostaa liikenteen ja logistiikan tuottavuutta. Datan hyödyntämisellä voidaan esim. yhdistää eri liikennemuotoja toimiviksi matkaketjuiksi ja tehostaa tavaroiden kulkua mm. odotusaikojen lyhentyessä. On myös tärkeää huolehtia Liikenne12-selonteossa kuvattujen liikenteen digitalisaatiota edistävien toimien rahoituksesta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että väyläverkon kunnossapito- ja kehittämishankkeissa kiinnitetään huomiota myös hyvien verkkoyhteyksien toimivuuteen ja mm. junakuuluvuuden parantamiseen. Tämä edistää osaltaan monipaikkaisuutta, etätöiden tekemistä sekä liikenteen vihreää siirtymää.

Valiokunta pitää perusteltuna, että jatkossa selvitetään, miten ja millä periaatteilla valtio voisi valtiontukisääntöjen puitteissa tukea teollisuuden tai muun yksityisen tahon tarvitsemien raideyhteyksien ja terminaalialueiden suunnittelua ja rakentamista. Esillä on ollut erityisesti GigaVaasa-tehdasalueen vaatimat logistiset yhteydet ja niiden kehittämistarpeet. Elinkeinoelämän tarvitsemien kiireellisten liikenneyhteyksien rahoitustarve on otettava huomioon lisätalousarviomenettelyssä ja edistettävä niiden etenemistä esim. erilaisilla teemapaketeilla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 414 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä

3) palveluiden ostamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:lle tai sen tytäryhtiöille liittyen momentille budjetoituihin Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe sekä Digirata-pilotti (ETCS-testirata ja -laboratorio) -hankkeisiin sisältäen sekä yhtiöiden palvelutuotannon että yhtiöiden palvelutuotantoa varten tekemät investoinnit.

Määrärahasta on varattu 6 000 000 euroa Digiradan kehitys- ja verifiointi -hankkeelle (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautussuunnitelmaa.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Mt 8155 Poikkimaantie rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. Hankkeen rakentamispäätös on ehdollinen Stora Enson suurinvestointiin.

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt 42 600 000
Vt 6 Korian kohta 12 000 000
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 50 000 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 12 300 000
Hailuodon kiinteä yhteys 106 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 31 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 17 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 67 500 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 143 600 000
   
Ratahankkeet  
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 18 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 16 500 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 24 500 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 54 000 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 42 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 273 000 000
Espoon kaupunkirata 137 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 26 500 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 81 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 12 000 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 64 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 83 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 155 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 1 800 000
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 300 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Väylähankkeiden suunnittelu  
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 6 800 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 3 400 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 7 154 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Vt 4 Kirri—Tikkakoski liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 146 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan väylän sisäosan leventäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 6 250 000 euroa aiheutuu hankkeesta Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan väylän sisäosan leventäminen. Lisäyksestä 904 000 euroa aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetuista CEF-tukihankkeiden maksatuksista, joita vastaavasta määrärahasta 504 000 euroa kohdennetaan hankkeelle Kouvola—Kotka/Hamina radan parantaminen ja 400 000 euroa muun kehittämisen hankesuunnitteluun.

Aiemmin päätetyn hankkeen valtuuden tarkistus:

Vt 4 Kirri—Tikkakoski

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 3 000 000 eurolla 143 600 000 eurosta 146 600 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu indekseihin sidotun rakennusurakan kustannustason merkittävästä noususta vuonna 2022. Valtuuden tarkistamista vastaava lisämääräraha 3 000 000 euroa katetaan toiselta hankkeelta säästyvistä määrärahoista.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään:

Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan meriväylän sisäosan leventäminen

Hankkeella parannetaan ja varmistetaan satamien saavutettavuutta kansainvälisissä merikuljetuksissa ja turvataan häiriöttömät merikuljetukset. Hanke kohdistuu olemassa oleville vesiväyläverkoille ja tehostaa niiden käytettävyyttä parantaen yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Vaasan väylän sisäosan leventäminen tehostaa myös kuljetuksia mahdollistamalla suurempien alusten käytön. Hanke sisältyy Väyläviraston Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmaan ja sen rahoituskehykseen.


2023 I lisätalousarvio 7 154 000
2023 talousarvio 414 700 000
2022 IV lisätalousarvio -3 768 000
2022 II lisätalousarvio -15 556 000
2022 talousarvio 477 500 000
2021 tilinpäätös 451 248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 7 154 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Vt 4 Kirri—Tikkakoski liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 146 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan väylän sisäosan leventäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 6 500 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 19 228 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen

1) Koverharin meriväylän syventäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 2 500 000 euroa

2) Vt 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 4 600 000 euroa

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen

3) Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 102 000 000 euroa

4) Espoon kaupunkirata liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 178 500 000 euroa

5) Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 69 200 000 euroa

6) Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 17 000 000 euroa

7) Vt 6 Korian kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 15 500 000 euroa

8) Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 66 000 000 euroa

9) Kemin biotehtaan raideyhteydet, Kemin kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 12 500 000 euroa

10) Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 163 000 000 euroa

11) Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 81 000 000 euroa

12) Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 121 000 000 euroa

13) Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 4 200 000 euroa.

Lisäksi hankkeen 4) tarkistetusta 178 500 000 euron valtuudesta 41 000 000 euron valtuuden käytön edellytyksenä on, että Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta ovat päättäneet sitovasti Rantaradan varrelle kaavoitettavan lähijunaliikenteen varikon sijainnista viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Selvitysosa:Lisäyksestä 8 200 000 euroa aiheutuu aiemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistuksia vastaavista määrärahatarpeista ja 10 000 euroa Koverharin meriväylän syventäminen -hankkeesta. Lisäyksestä 11 018 000 euroa aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetuista CEF-tukihankkeiden maksatuksista, joita vastaavasta määrärahasta kohdennetaan 8 796 000 euroa hankkeelle Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt, 1 412 000 euroa hankkeelle Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen 2. vaihe, 780 000 euroa hankkeelle Espoon kaupunkirata ja 30 000 euroa muun kehittämisen hankesuunnitteluun.

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään:

Koverharin meriväylän syventäminen

Hankkeessa väylä syvennetään 12 metristä 14 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeella varmistetaan sataman saavutettavuutta ja turvataan häiriöttömät merikuljetukset sekä sotilaalliselle liikkuvuudelle että elinkeinoelämälle.

Hankkeen kustannusarvio on 2,5 milj. euroa. (MAKU 140, 2015=100). Määrärahatarpeet kohdistuvat vuosille 2023—2025.

Vt 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi -hankkeen suunnittelu

Vt 4 Helsinki—Utsjoki on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, osa valtakunnallista päätieverkkoa sekä suunnittelukohteen osuudella TEN-T kattavaa verkkoa. Hankkeen suunnittelu koostuu yleis- ja tiesuunnitelmien laatimisesta Vt 4 Hirvas—Rovaniemi sekä Vt 4 Rovaniemi—Vikajärvi -osuuksille. Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, kestävyyttä ja taloudellista tehokkuutta sekä edistää sotilaallista liikkuvuutta.

Hankkeen kustannusarvio on 4,6 milj. euroa (MAKU 140, 2015=100). Määrärahatarpeet kohdistuvat vuosille 2024—2027.

Aiemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistus:

Kontiomäki—Pesiökylä -radan rakentaminen

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 21 000 000 eurolla 81 000 000 eurosta 102 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun ja toteutuksen aikana täsmentyneestä urakkasisällöstä ja kustannustason noususta. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2023—2024.

Espoon kaupunkirata

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 41 000 000 eurolla 137 500 000 eurosta 178 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannustason noususta ja sen riskiin varautumisesta ennen urakkakilpailutuksia. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2026—2028.

Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 1 700 000 eurolla 67 500 000 eurosta 69 200 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannustason noususta. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2023—2024.

Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 4 700 000 eurolla 12 300 000 eurosta 17 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannusarvion täsmentymisestä rakennussuunnittelussa. Lisämäärärahatarve ajoittuu vuodelle 2024.

Vt 6 Korian kohta

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 3 500 000 eurolla 12 000 000 eurosta 15 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannustason noususta. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2024—2025.

Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 2 000 000 eurolla 64 000 000 eurosta 66 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu rakentamisen kustannusten noususta. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2023—2024.

Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 500 000 eurolla 12 000 000 eurosta 12 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu suunnitelmien tarkentumisesta hankkeen aikana sekä aikataulujen viivästymisestä syntyneistä lisäkustannuksista.

Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1.vaihe

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 8 000 000 eurolla 155 000 000 eurosta 163 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannusten noususta. Lisämäärärahan tarve ajoittuu vuodelle 2024.

Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 27 000 000 eurolla 54 000 000 eurosta 81 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannustason noususta sekä hankkeen urakoiden sisältöjen tarkentumisesta rakentamissuunnittelun edetessä. Lisämäärärahan tarve ajoittuu vuosille 2024—2026.

Hailuodon kiinteä yhteys

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 15 000 000 eurolla 106 000 000 eurosta 121 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu siitä, että hankkeen vesiluvasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikä on viivästyttänyt rakentamistöiden aloitusta ja allianssin toteutusvaiheeseen siirtymistä ja nostanut kustannuksia. Lisämäärärahan tarve ajoittuu vuodelle 2025.

Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 800 000 eurolla 3 400 000 eurosta 4 200 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu hankkeen alkuperäisestä laajemmasta suunnittelutarpeesta, aikataulun venymisestä ja hankearvioinnin päivittämistarpeesta. Lisämäärärahatarpeet ajoittuvat vuosille 2023—2024.


2023 II lisätalousarvio 19 228 000
2023 I lisätalousarvio 7 154 000
2023 talousarvio 414 700 000
2022 tilinpäätös 458 176 000
2021 tilinpäätös 451 248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 19 228 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen

1) Koverharin meriväylän syventäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 2 500 000 euroa

2) Vt 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 4 600 000 euroa

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen

3) Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 102 000 000 euroa

4) Espoon kaupunkirata liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 178 500 000 euroa

5) Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 69 200 000 euroa

6) Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 17 000 000 euroa

7) Vt 6 Korian kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 15 500 000 euroa

8) Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 66 000 000 euroa

9) Kemin biotehtaan raideyhteydet, Kemin kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 12 500 000 euroa

10) Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 163 000 000 euroa

11) Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 81 000 000 euroa

12) Hailuodon kiinteä yhteys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 121 000 000 euroa

13) Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 4 200 000 euroa.

Lisäksi hankkeen 4) tarkistetusta 178 500 000 euron valtuudesta 41 000 000 euron valtuuden käytön edellytyksenä on, että Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta ovat päättäneet sitovasti Rantaradan varrelle kaavoitettavan lähijunaliikenteen varikon sijainnista viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.