Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              14. Oikeusapumaksutulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 860 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 39 969 44 790 44 750
— muut tuotot 2 110 110
Tuotot yhteensä 39 971 44 900 44 860
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 26 436 23 000 22 900
— osuus yhteiskustannuksista 77 022 76 000 76 000
Kustannukset yhteensä 103 458 99 000 98 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -63 487 -54 100 -54 040
Kustannusvastaavuus, % 39 45 45

2023 talousarvio 44 860 000
2022 talousarvio 44 900 000
2021 tilinpäätös 39 970 896

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 860 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

14. Oikeusapumaksutulot

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 3 911 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Oikeusavun palkkioista säädetään oikeusapulaissa (257/2002), laissa valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).


2023 talousarvio 3 911 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 3 911 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 30 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 27 713 28 944 30 144
Tuotot yhteensä 27 713 28 944 30 144
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 760 14 500 15 500
— osuus yhteiskustannuksista 21 470 21 000 21 200
Kustannukset yhteensä 34 230 35 500 36 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 517 -6 556 -6 556
Kustannusvastaavuus, % 81 82 82

2023 talousarvio 30 144 000
2022 talousarvio 28 944 000
2021 tilinpäätös 27 712 741

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 30 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 82 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 83 678 76 800 81 800
— muut tuotot - 200 200
Tuotot yhteensä 83 678 77 000 82 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 32 389 54 000 35 000
— osuus yhteiskustannuksista 38 213 22 000 41 000
Kustannukset yhteensä 70 602 76 000 76 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 13 076 1 000 6 000
Kustannusvastaavuus, % 119 101 108

2023 talousarvio 82 000 000
2022 talousarvio 77 000 000
2021 tilinpäätös 83 678 166

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 82 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu arvioitua suuremmasta ulosoton perintätuloksesta.


2023 II lisätalousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 82 000 000
2022 tilinpäätös 91 444 253
2021 tilinpäätös 83 678 166

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa.

21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan mahdolliset korkotuotot ulosoton säilytettävänä olevista varoista. Määräraha negatiivisista koroista aiheutuviin menoihin on budjetoitu momentille 25.20.95.


2023 talousarvio 1 000
2022 talousarvio 1 000
2021 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2021—2022 (935/2020) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1172/2020). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2023 talousarvio 2 750 000
2022 talousarvio 3 000 000
2021 tilinpäätös 3 042 032

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 2 750 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Kertyviä tuloja saa käyttää oikeusministeriön, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja Tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksiköiden viivästyskoroista ja niiden tileistä poistoista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.


2023 talousarvio 2 750 000
2022 IV lisätalousarvio
2022 talousarvio 3 000 000
2021 tilinpäätös 3 042 032

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 2 750 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Kertyviä tuloja saa käyttää oikeusministeriön, Syyttäjälaitoksen, Ulosottolaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja Tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksiköiden viivästyskoroista ja niiden tileistä poistoista aiheutuviin menoihin.