Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 130 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.


2023 talousarvio 130 000 000
2022 talousarvio 125 000 000
2021 tilinpäätös 139 164 212

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 130 000 000 euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 79 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2023 talousarvio 79 000 000
2022 talousarvio 79 000 000
2021 tilinpäätös 110 059 530

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 79 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2023 talousarvio 300 000 000
2022 talousarvio 200 000 000
2021 tilinpäätös 990 862 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 400 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu käyttämättä jäävien siirtomäärärahojen arvion tarkentumisesta.


2023 II lisätalousarvio 400 000 000
2023 talousarvio 300 000 000
2022 tilinpäätös 646 860 402
2021 tilinpäätös 990 862 421

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 400 000 000 euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2023 talousarvio 7 000 000
2022 talousarvio 7 000 000
2021 tilinpäätös 12 982 819

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa.

20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 391 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) saatavat tulot elpymis- ja palautumistukivälineen osalta. Suomi toimitti 27.5.2021 komissiolle kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman. Suunnitelma on tehty perustuen elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 12.2.2021 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/241 (RRF-asetus). Suunnitelman hyväksyminen on edellytys rahoituksen saamiselle EU:sta. Komissio arvioi kansalliset suunnitelmat ja ne hyväksytään EU-neuvostossa. Maksatukset perustuvat kansallisten suunnitelmien etenemiseen ja kun ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden on osoitettu toteutuneen suunnitelmien mukaisesti. Tuloarvio perustuu komission ehdotukseen maksuoletusten osalta.


2023 talousarvio 391 000 000
2022 talousarvio 355 000 000
2021 tilinpäätös 271 094 341

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 391 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 159 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Suomen elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanon myöhästymisestä, minkä vuoksi vuodelta 2022 kertymättä jääneet tulot kertyvät vuonna 2023 ja vuodelle 2023 aiemmin budjetoidut tulot siirtyvät eteenpäin vuodelle 2024.


2023 II lisätalousarvio -159 000 000
2023 talousarvio 391 000 000
2022 tilinpäätös
2021 tilinpäätös 271 094 341

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 159 000 000 euroa.